CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Dyrekcja

Józef Świeży – dyrektor CKP

Kierownictwo

Andrzej Kisza – Kierownik Zespołów Pracowni

Marek Błahut – Kierownik Filii w Ustroniu

Nauczyciele

Marek Działański

Ryszard Szczepański

Krzysztof Dziendziel

Leszek Jochaczy