CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

E.24

 

E.24 Eksploatacja maszyn,urządzeń i instalacji elektrycznych

Zajęcia będą się odbywały w oparciu o harmonogram dla miesiąca marca.

Program przewiduje 150 godzin zajęć podzielonych na przedmioty w następującym układzie.

  1. Elektrotechnika i elektronika – 22 godziny,
  2. Pomiary elektryczne i elektroniczne – 27 godzin,
  3. Maszyny i urządzenia elektryczne – 20 godzin,
  4. Instalacje elektryczne – 27 godzin,
  5. Obsługa maszyn i urządzeń – 54 godziny,

Istnieje możliwość zwolnienia z wybranych zajęć po udokumentowaniu ukończenia szkolenia o takiej samej tematyce. Wzory prośby o zwolnienie do uzyskania u organizatora zajęć.