CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Egzaminy zawodowe

Terminy egzaminów zawodowych sesja K183 (czerwiec, lipiec  2018r)

Kwalifikacja B.25 – ZSB w Cieszynie -od 25.06.2018r
Kwalifikacja B.06 – ZSB w Cieszynie -od 25.06.2018r
Kwalifikacja B.21 – ZST w Cieszynie – 27.06.2018r
Kwalifikacja E.07 – ZST w Ustroniu -od 26.06.2018r do 27.06.2018r
Kwalifikacja E.08 – ZST w Cieszynie – 26.06.2018r do 27.06.2018r
Kwalifikacja M.17 – ZST w Cieszynie – 22.06.2018r
Kwalifikacja M.20 – 30.06.2018r
Kwalifikacja M.19 – ZST w Ustroniu  – 25.06.2018r
Kwalifikacja M.12 – ZSZiO w Skoczowie   – 02.07.2018r do 03.07.2018
Kwalifikacja M.18 – ZSZiO w Skoczowie – 28.06.2018 do 29.06.2018
Kwalifikacja E.03 – ZST w Cieszynie – 26.06.2018 do 28.06.2018
Kwalifikacja E.30 – ZST w Cieszynie – 28.06.2018
Kwalifikacja E.30 – ZST w Rybniku – 29.06.2018 do 30.06.2018
Kwalifikacja E.24 – KKZ w Bażanowicach – 26.06.2018
Uwaga: Część pisemna dla kwalifikacji E.24 – 19 czerwca  2018r godz. 14.oo