CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Filia w Ustroniu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach posiada filię w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15.  W Filii kształci się głównie młodzież ZSZ w Ustroniu oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).

Główne kierunki kształcenia to:

  • technik mechanik  w pierwszej kwalifikacji M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających
  • elektromechanik w kwalifikacji E.07 – montaż i konserwacja urządzeń elektrycznych
  • operator obrabiarek skrawających na KKZ