CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Turnusy dokształcania teoretycznego

Wykaz grup dla klas wielozawodowych 2018/2019

Grupa 1

Murarz tynkarz                                                          7                      klasa 1, 2

Monter zabudowy i prac wykończ. w budown.   1                      klasa 1, 2


Grupa 2

Murarz tynkarz                                                         3                     klasa 3

Monter zabudowy i prac wykończ. w budown.   4                     klasa 3


Grupa 3

Monter sieci,  instalacji i urządzeń sanitarnych   8                  klasa 1,2,3


Grupa 4

Stolarz                                                                        21                     klasa 1,2


Grupa 5

Stolarz                                                                        9                     klasa 3

Tapicer                                                                       3                      klasa 3


Grupa 6

Lakiernik                                                                   7                    klasa 1,2

Blacharz samochodowy                                          3                    klasa 1,2

Blacharz                                                                     7                    klasa 1,2


Grupa 7

Lakiernik                                                                   3                     klasa 3

Blacharz samochodowy                                          5                     klasa 3

Mechanik pojazdów samochodowych                 9                    klasa 3

Blacharz                                                                     1                     klasa 3

Ślusarz                                                                        4                    klasa 3

Grupa 8

Mechanik pojazdów samochodowych               16                      klasa 1,2

Kierowca mechanik                                                 4                      klasa 2

Elektromechanik pojazdów samochodowych    6                      klasa 1

Grupa 9

Elektryk                                                                     9                      klasa 1,2

Elektromechanik                                                     13                     klasa 1,2

Elektromechanik pojazdów samochodowych   3                       klasa 2


Grupa 10

Elektryk                                                                        5                   klasa 3

Elektromechanik                                                        3                   klasa 3

Elektromechanik pojazdów samochodowych      3                   klasa 3

Grupa 11

Ślusarz                                                                         2                 klasa 1,2

Mechanik monter                                                      1                 klasa 2

Operator maszyn i urz. hutniczych                        5                 klasa 1,2

Operator obrabiarek skrawających                        1                 klasa 2

Operator maszyn leśnych                                         1                 klasa 1

Mechanik – operator poj. i maszyn rolniczych     1                 klasa 1

Grupa 12

Cukiernik                                                                   15                    klasa 1, 2,3


Grupa 13

Piekarz                                                                      12                   klasa 1,2,3


Grupa 14

Kucharz                                                                    32                 klasa 1,2


Grupa 15

Kucharz                                                                     9                 klasa 3


Grupa 16

Fotograf                                                                     12                  klasa 1,2


Grupa 17

Fotograf                                                                     12                   klasa 3


Grupa 18

Fryzjer                                                                      16                   klasa 1,2


Grupa 19

Fryzjer                                                                        6                 klasa 3

Grupa 20

Sprzedawca                                                              22                 klasa 1

Grupa 21

Sprzedawca                                                              28                klasa 2

Grupa 22

Sprzedawca                                                                17                 klasa 3

Grupa 23

Wędliniarz                                                                    5                klasa 2,3

KONSULTACJE

Ogrodnik                                                                      1                 klasa 3

Krawiec                                                                         1                 klasa 1

 

Dziennik BHP Istebna grupa 1

Dziennik BHP Istebna grupa 2

Dziennik JOZ Istebna grupa 1

Dziennik JOZ Istebna grupa 2

Dziennik BHP ZST w Cieszynie

Dziennik JOZ ZSTw Cieszynie

Dziennik BHP ZST w Ustroniu

Dziennik JOZ ZST w Ustroniu

Dziennik BHP ZSTiO w Skoczowie

Dziennik JOZ ZSTiO  w Skoczowie

Dziennik PDG Istebna grupa 1

Dziennik PDG Istebna grupa 2

Dziennik PDG ZST w Cieszynie

Dziennik PDG ZST w Ustroniu

Dziennik PDG ZSTiO w Skoczowie