CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Aktualności

„Informacja odnośnie badania lekarskiego, w związku z uczestnictwem w kwalifikacyjnym kursie zawodowym ELE.02”

13 września 2022 r., Bez kategorii

Badanie będzie wykonane przez lekarza medycyny pracy na pierwszych zajęciach tj. 17.09.2022 r. w naszej Placówce, o godz. 9.00.

Do przeprowadzenia badania lekarskiego nieletnich uczestników wymagane jest podpisanie zgody (druk w załączeniu) przez rodziców nieletniego oraz samego badanego. Prosimy podpisaną zgodę zabrać ze sobą na badanie lekarskie.”

Do pobrania –> Druk zgody rodzica

Tagi:

Organizacja zajęć w CKZ od 27 stycznia

27 stycznia 2022 r., Bez kategorii

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) paragraf § 2 punkt 5 dyrektor CKZ informuje iż zajęcia praktyczne w CKZ w Bażanowicach dla wszystkich uczniów będą realizowane w formie stacjonarnej.

Tagi:

Skip to content