CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Kursy spawalnicze

Wytyczne dla uczestników kursów spawania

Proszę zapoznać się z wytycznymi

Klauzula informacyjna

Niniejszą klauzulę informacyjną dedykujemy osobom, które zapiszą się na kurs spawania.

„Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kształcenia  Zawodowego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów
 2. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Wantulok , Tel: 338150021, e-mail: IODO@escobb.com.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, powtórnej rekrutacji na inny kurs, a w przypadku zakwalifikowania na kurs w celu przeprowadzenia kursu zgodnie z rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 4. Odbiorca pana /Pani danych osobowych będzie Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 5. Pana / Pani dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji a w przypadku zakwalifikowania na kurs w okresie 5 lat od zakończenia kursu
 6. Posiada pan/Pani dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania
 7. Ma Pan/pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym”

Nazwa szkolenia

 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG FM1 (141)
 • Kurs spawania stali nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodą TIG FM5 (141)
 • Kurs spawania aluminium spoinami pachwinowymi metodą TIG W22 (141)
 • Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodami otulonymi
 • Kurs spawania blach i rur spoinami czołowymi metodą gazową

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin blach i rur/stali nierdzewnej/aluminium wyżej wymienionymi metodami spawania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

Dane instytucji szkoleniowej

Centrum Kształcenia  Zawodowego w Bażanowicach

ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów
33 8528 796
dyrektor@ckpbazanowice.pl

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

 • Książeczka Spawacza,
 • Świadectwo Spawacza wg EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2.

Dokumenty są wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień.

 Wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie spawania.

Czas trwania kursu

Kurs trwa 4 tygodnie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w salach wykładowych i pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów.

Cena kursu

Całkowity koszt szkolenia dla 1 osoby.

 1. Koszt szkolenia wraz z egzaminem metodą MAG (stal czarna) – 1 700,00 zł,
 2. Koszt szkolenia wraz z egzaminem metodą TIG (stal czarna) – 1 700,00 zł,                                                                            Rozszerzenie na stal nierdzewną – 500,00zł
 3. Koszt szkolenia wraz z egzaminem metodą TIG (stal nierdzewna) – 2 000,00 zł,
 4. Koszt szkolenia wraz z egzaminem metodą TIG (aluminium) – 2 000,00 zł,
 5. Koszt szkolenia spawania elektrycznego wraz z egzaminem  – 1 700,00 zł,
 6. Koszt szkolenia spawania gazowego wraz z egzaminem  – 1 700,00 zł,
 7. Koszt weryfikacji spawalniczej – 400,00 zł,
 8. Cięcie plazmą – 300,00zł,
 9. Obsługa palnika – 250,00zł.

Istnieje możliwość uzyskania rabatów na określone kursy, w przypadku realizacji kilku metod lub zgłoszenia większej liczby uczestników, oraz w innych indywidualnych przypadkach.

Kursy realizujemy po otrzymaniu zgłoszenia.

Skip to content