CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

M.19

Istnieje możliwość zwolnienia z wybranych zajęć po udokumentowaniu ukończenia szkolenia o takiej samej tematyce. Wzory prośby o zwolnienie są dostępne po kliknięciu w nazwę przedmiotu.

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Zajęcia będą się odbywały w oparciu o publikowane co miesiąc harmonogramy.   Program przewiduje 690 godzin zajęć podzielonych na przedmioty w następującym układzie:

  1. Podstawy konstrukcji maszyn wraz z elektrotechniką65 godzin,
  2. Podstawy technik wytwarzania80 godzin,
  3. Technologia obróbki skrawaniem90 godzin,
  4. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej15 godzin,
  5. Język obcy w branży mechanicznej 15 godzin,
  6. Konstrukcje maszyn30 godzin,
  7. Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie85 godzin,
  8. Zajęcia praktyczne310 godzin.
Skip to content