CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Aktualności

Nowe pracownie w CKPiZ

22 stycznia 2018 r., Bez kategorii

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach otrzymało doposażenie do 5 pracowni, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytet 10.4 wspieranie inwestycyjne w edukację, umiejętności uczenia się przez całe życie  poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, obszar 11 – infrastruktura kształcenia zawodowego. Wsparciem zostały objęte pracownie obrabiarek konwencjonalnych, tokarek i frezarek CNC , pracownia diagnostyczna oraz budowlana.

Więcej informacji można uzyskać z zakładce pracownie

Skip to content