CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Aktualności

Organizacja zajęć w CKZ od 27 stycznia

27 stycznia 2022 r., Bez kategorii

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) paragraf § 2 punkt 5 dyrektor CKZ informuje iż zajęcia praktyczne w CKZ w Bażanowicach dla wszystkich uczniów będą realizowane w formie stacjonarnej.

Skip to content