CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Aktualności

Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych 2017/2018

22 marca 2018 r., Bez kategorii

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I PRACODAWCÓW

Dyrekcja Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bażanowicach informuje, iż turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych, uczęszczających do szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński rozpoczynają się od 30 kwietnia 2018  i kończą 30 maja 2018r. Szczegółowy grafik poszczególnych zawodów został umieszczony w zakładce Kursy zawodowe – turnusy. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, dni, w których zaplanowano zajęcia kursowe, są dla uczniów dniami wolnymi od pracy.

Tagi:

Nowe pracownie w CKPiZ

22 stycznia 2018 r., Bez kategorii

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach otrzymało doposażenie do 5 pracowni, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytet 10.4 wspieranie inwestycyjne w edukację, umiejętności uczenia się przez całe życie  poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, obszar 11 – infrastruktura kształcenia zawodowego. Wsparciem zostały objęte pracownie obrabiarek konwencjonalnych, tokarek i frezarek CNC , pracownia diagnostyczna oraz budowlana.

Więcej informacji można uzyskać z zakładce pracownie

Tagi:

Nowy kurs spawania

1 grudnia 2017 r., Bez kategorii

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach prowadzi nabór na nowy kurs spawania – planowany termin rozpoczęcia – styczeń 20118r.

Tagi:

Skip to content