CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Pracownia budowlana

Na pracowni budowlanej prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik budownictwa dla uczniów Zespołu Szkól Budowlanych im. Gen. G. Roweckiego w Cieszynie.  CKPiZ posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla  kwalifikacji tj B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Skip to content