CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Pracownia renowacji i sztukatorstwa

Na pracowni renowacji i sztukatorstwa prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik renowacji elementów architektury, dla uczniów Zespołu Szkól Budowlanych im. Gen. G. Roweckiego w Cieszynie.  CKPiZ posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla 2 kwalifikacji tj B.26 – prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury oraz B.25 – wykonywanie renowacji detali architektonicznych.

Zdjęcia

 

Skip to content