CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Pracownia samochdowa

Pracownia samochodowa posiada upoważnienie okręgowej komisji Egzaminacyjnej do egzaminowania w kwalifikacjach:

  1. M.18 – diagnozowania i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  2. M.12 – diagnozowania i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Na pracowni samochodowej kształci się młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ze Skoczowa w Zawodzie Technik pojazdów samochodowych, w zakresie powyższych kwalifikacji.

Skip to content