CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Pracownie

Aktualnie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach funkcjonują następujące pracowanie.

 

 

Pracownia montażu mechanicznego

Opis, zdjęcia.

Pracownia spawalnicza

Regulamin pracowni spawalniczej

W pracowni spawalniczej posiadamy 5 stanowisk spawalniczych do spawania w procesie 11. 311, 141 i 135.
można uzyskać kwalifikacje spawacza do zapisaniu się na kurs. szczegóły można przeczytać w zakładce kursy spawania.

 

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych została w roku 2017 doposażona ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 10.4 EFRR w Obszarze 11 – Infrastruktura kształcenia zawodowego. Otrzymano 10 nowych maszyn w tym 5 tokarek, 3 frezarki , piła oraz wiertarka promieniowa. Wyposażenie jest zgodne z podstawa programową kształcenia w zawodzie i spełnia wszystkie wymogi objęte kształceniem. Pracownia posiada również upoważnienie OKE w Jaworznie do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kwalifikacji M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających. 

Pracownia obrabiarek sterownych numerycznie – CNC

Pracownia obrabiarek CNC została w roku 2017 doposażona ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 10.4 EFRR w Obszarze 11 – Infrastruktura kształcenia zawodowego. Otrzymano 4 nowe obrabiarki firmy HAAS w tym 3 tokarki oraz 1 frezarkę.  Wyposażenie jest zgodne z podstawa programową kształcenia w zawodzie i spełnia wszystkie wymogi objęte kształceniem. Pracownia posiada również upoważnienie OKE w Jaworznie do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kwalifikacji M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających. 

Pracownia mechatroniki

Opis, zdjęcia.

Pracownia elektrotechniki

Opis, zdjęcia.

Pracownia budowlana

Na pracowni budowlanej prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik budownictwa dla uczniów Zespołu Szkól Budowlanych im. Gen. G. Roweckiego w Cieszynie.  CKPiZ posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla  kwalifikacji tj B.18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Pracownia samochodowa

Pracownia samochodowa posiada upoważnienie okręgowej komisji Egzaminacyjnej do egzaminowania w kwalifikacjach:

  1. M.18 – diagnozowania i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
  2. M.12 – diagnozowania i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Na pracowni samochodowej kształci się młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ze Skoczowa w Zawodzie Technik pojazdów samochodowych, w zakresie powyższych kwalifikacji.

Pracownia elektroniki i automatyki

Opis, zdjęcia.

Pracownia sztukatorstwa

Na pracowni renowacji i sztukatorstwa prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik renowacji elementów architektury, dla uczniów Zespołu Szkól Budowlanych im. Gen. G. Roweckiego w Cieszynie.  CKPiZ posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla 2 kwalifikacji tj B.26 – prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury oraz B.25 – wykonywanie renowacji detali architektonicznych.

 

 

Skip to content