CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Aktualności

Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

16 marca 2017 r., Aktualności

Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach będzie w roku szkolnym 2016/2017 organizatorem teoretycznych turnusów dokształcania teoretycznego dla pracowników młodocianych. Szczegóły dotyczące rozkładu zajęć w poszczególnych grupach znajdują się  w zakładce Kursy zawodowe – turnusy dokształcania teoretycznego.

Termin od 04.05.2017 do 31.05.2017r

Skip to content