CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Aktualności

Turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych 2017/2018

22 marca 2018 r., Bez kategorii

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I PRACODAWCÓW

Dyrekcja Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bażanowicach informuje, iż turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych, uczęszczających do szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński rozpoczynają się od 30 kwietnia 2018  i kończą 30 maja 2018r. Szczegółowy grafik poszczególnych zawodów został umieszczony w zakładce Kursy zawodowe – turnusy. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, dni, w których zaplanowano zajęcia kursowe, są dla uczniów dniami wolnymi od pracy.

Skip to content