CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Aktualności

Turnusy dokształcania teoretycznego w roku szkolnym 2019/2020

14 stycznia 2020 r., Bez kategorii

Informujemy wszystkich zainteresowanych,  iż turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w powiecie cieszyńskim w roku szkolnym 2019/2020 będą organizowane od dnie 15 kwietnia 2020r do 16 maja 2020r. Szczegółowa organizacja turnusów dla poszczególnych zawodów będzie dodana  w zakładce kursy zarodowe => turnusy dokształcania, od miesiąca marca.

Informujemy pracodawców, iz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dni, w których odbywają się zajęcia na turnusach, są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć szkolnych oraz praktycznej nauki zawodu.

Skip to content