CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Turnusy dokształcania teoretycznego

Wykaz grup dla klas wielozawodowych 2020/2021

Dla nauczycieli:

Instrukcja logowania do systemu PDF

Instrukcja logowania do systemu on – line

Instrukcja tworzenia lekcji w systemie szkoleń on-line

Instrukcja dodawania pliku w formacie PDF, Word, Excel

Instrukcja dodawania tekstu

Instrukcja tworzenia Quizu (testu)

W tyn miejscu znajdują się programy nauczania dla podstawy programowej 2019r, 


Grupa 1 

Harmonogram zajęć

 • Murarz tynkarz                                                                             klasa 1, 2,3

Dziennik oddziału

 • Monter zabudowy i robót wykończ. w budown.                    klasa 1, 2

Dziennik oddziału


Grupa 2

Harmonogram zajęć

 • Monter sieci  i instalacji  sanitarnych                                    klasa 1,2,3

Dziennik oddziału


Grupa 3

Harmonogram zajęć

 • Stolarz                                                                                           klasa 1,2

Dziennik oddziału

 • Tapicer                                                                                            klasa 1,2

Dziennik oddziału

 • Cieśla                                                                                                klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 4

Harmonogram zajęć

 • Stolarz                                                                                            klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 5

Harmonogram zajęć

 • Elektryk                                                                                        klasa 1

Dziennik oddziału

 • Elektromechanik                                                                        klasa 1  

Dziennik oddziału

 • Elektronik                                                                                     klasa 1

Dziennik oddziału


Grupa 6

Harmonogram zajęć

 • Elektryk                                                                                            klasa 2

Dziennik oddziału

 • Elektromechanik                                                                            klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 7

Harmonogram zajęć

 • Elektryk                                                                                                 klasa 3

Dziennik oddziału

 • Elektromechanik                                                                                klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 8

Harmonogram zajęć

Mechanik pojazdów samochodowych                                                 klasa 1

Dziennik oddziału

 • Kierowca mechanik                                                                         klasa 1

Dziennik oddziału

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych                            klasa 1

Dziennik oddziału

 • Blacharz samochodowy                                                                  klasa 1

Dziennik oddziału

 • Operator maszyn rolniczych                                                          klasa 1

Dziennik oddziału


Grupa 9

Harmonogram zajęć

 • Mechanik pojazdów samochodowych                                         klasa 2

Dziennik oddziału

 • Kierowca mechanik                                                                          klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 10

Harmonogram zajęć

 • Blacharz samochodowy                                                                 klasa 2

Dziennik oddziału

 • Lakiernik samochodowy                                                                klasa 2

Dziennik oddziału

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych                           klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 11

Harmonogram zajęć

 • Blacharz                                                                                        klasa 3

Dziennik oddziału

 • Blacharz samochodowy                                                           klasa 3

Dziennik oddziału

 • Lakiernik                                                                                      klasa3

Dziennik oddziału

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych                    klasa 3

Dziennik oddziału

 • Mechanik pojazdów samochodowych                                  klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 12

Harmonogram zajęć

 • Kowal                                                                                             klasa 1, 2

Dziennik oddziału

 • Mechanik monter                                                                       klasa 2

Dziennik oddziału

 • Ślusarz                                                                                         klasa 1,2

Dziennik oddziału

 • Lakiernik samochodowy                                                        klasa 1

Dziennik oddziału

 • Blacharz                                                                                     klasa 2

Dziennik oddziału

 • Mechatronik                                                                             klasa 1

Dziennik oddziału


Grupa 13

Harmonogram zajęć

 • Cukiernik                                                                                    klasy 1,2,3

Dziennik oddziału


Grupa 14

Harmonogram zajęć

 • Piekarz                                                                                        klasy 1,2,3

Dziennik oddziału


Grupa 15

Harmonogram zajęć

 • Fotograf                                                                                    klasa 1,2

Dziennik oddziału


Grupa 16

Harmonogram zajęć

 • Fotograf                                                                                   klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 17

Harmonogram zajęć

 • Kucharz                                                                                    klasa 1

Dziennik oddziału

 • Kelner                                                                                       klasy 1, 2

Dziennik oddziału


Grupa 18

Harmonogram zajęć

 • Kucharz                                                                                    klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 19

Harmonogram zajęć

 • Kucharz                                                                                   klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 20

Harmonogram zajęć

 • Fryzjer                                                                                      klasa 1

Dziennik oddziału


Grupa 21

Harmonogram zajęć

 • Fryzjer                                                                                         klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 22

Harmonogram zajęć

 • Fryzjer                                                                                          klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 23

Harmonogram zajęć

 • Sprzedawca                                                                                 klasa 1

Dziennik oddziału


Grupa 24

Harmonogram zajęć

 • Sprzedawca                                                                                 klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 25

Harmonogram zajęć

 • Sprzedawca                                                                                  klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 26

Harmonogram zajęć

 • Krawiec                                                                                          klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 27

Harmonogram zajęć

 • Wędliniarz i przetwórca mięsa                                                klasa 2

Dziennik oddziału


Grupa 28

Harmonogram zajęć

 • Ogrodnik                                                                                        klasa 1

Dziennik oddziału


Grupa 29

Harmonogram zajęć

 • Operator maszyn hutniczych                                                     klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 30

Harmonogram zajęć

 • Rolnik                                                                                              klasa 1    

Dziennik oddziału

 • Operator maszyn rolniczych                                                    klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 31

Harmonogram zajęć

 • Ślusarz                                                                                           klasa 3

Dziennik oddziału


Grupa 41

 • Drukarz offsetowy                                                                     klasa 1

Dziennik oddziału


Grupa 42

 • Operator maszyn leśnych                                                       klasa 3

Dziennik oddziału

 


Dzienniki   BHP

Cieszyn / Międzyświeć

Ustroń

Skoczów, ZDZ, Pawłowice

Istebna


Dzienniki JOZ

JOZ Angielski Istebna

JOZ Niemiecki Istebna

JOZ Ustroń, Międzyświeć

JOZ Skoczów, ZDZ, Pawłowice

JOZ Cieszyn

 

Skip to content