CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W BAŻANOWICACH

Zajęcia zdalne

Grupa 8 Turnus – zadanie do samodzielnej pracy (proszę wykonać notatkę do zeszytu z każdego materiału)

Kompozyty

Ceramika

Polimery

Drewno

Zadania dla klasy 2m ( MDM branżowa ) Urządzenia i systemy mechatroniczne

Zadanie do samodzielnego opracowania

Przepływ gazu i parametry przepływu gazu


Zadania dla klasy 4c Eksploatacja maszyn elektrycznych

Poniżej zamieszczam plik z listą zadań do wyboru.

zadania do samodzielnego opracowania

Proszę sobie wybrać po jednym zagadnieniu i je opracować bazując na materiałach zamieszczonych poniżej oraz na materiałach dostępnych w książce oraz w zeszycie z maszyn elektrycznych ( realizowanych w latach ubiegłych ). Każde z zadań może zostać wybrane tylko raz!

transformator3fazowy

Grupy połączeń transformatora

Silniki prądu stałego informacje podstawowe.

Silnik obcowzbudny i bocznikowy.

Silnik szeregowy i szeregowo-bocznikowy


Zadania dla klasy 2m

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi programu FluidSIM a następnie wykonać symulację pracy siłownika dwustronnego działania 1A którego przesterowanie zależy od dwóch zaworów monostabilnych 3/2 sterowanych ręcznie z sprężyną powrotną. Symulacja powinna być wykonana z użyciem diagramu stanu. Gotowe prace proszę podesłać mi do końca przyszłego tygodnia na adres raszka_jakub@zst.cieszyn.pl . Proszę również mieć na uwadze że to jest instrukcja tylko dla Waszego wykorzystania.

Proszę zapoznać się z instrukcją a następnie wykonać symulację pracy siłownika z przedstawionymi czujnikami. Następnie w ramach ćwiczeń zaprojektować sterowanie prasą pneumatyczną – zadanie w materiale . Gotowe prace proszę podesłać mi do końca przyszłego tygodnia na adres raszka_jakub@zst.cieszyn.pl


Zadania dla klasy 3m

Zadanie 2

Egzamin w wersji teoretycznej proszę rozwiązać i przeliczyć procentowo wynik natomiast część praktyczną proszę wykonać tak jak poprzednio i przesłać do mnie listownie na jakubraszka@op.pl Poprawne  rozwiązanie będę podsyłał indywidualnie po otrzymaniu prac…

Termin oddania prac w zależności od grupy i kalendarzu prowadzonych zajęć.

Materiały powtórzeniowe do egzaminu

Zadanie 3

Egzamin proszę wykonać tak jak poprzednio i przesłać do mnie listownie na jakubraszka@op.pl  Klucz rozwiązania podeślę po otrzymaniu prac . Termin oddania prac DLA WSZYSTKICH GRUP 19 maja 2020r.


Tematy zajęć dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania.

Podstawowe informacje o wielkościach fizycznych – lekcja 1

Kurs elektrotechniki dla nie elektryków – praktyczne informacje lekcja 2

Podstawowe prawa z dziedziny elektrotechniki – lekcja 3

Pytania do lekcji 3

Proszę rozwiązać powyższe zadanie i odesłać na adres jakubraszka@op.pl


Zadania praktyczne dla klasy 3B


Materiały do zajęć cz I

Pomiar passametrem

Pomiar mikrometrem

Pomiar średnicówką mikrometryczną

pomiar średnicówka zegarową

Montaż i demontaż łożysk tocznych przy użyciu prasy

Zestaw do demontażu łożysk tocznych

Test

Skip to content